Định cư Úc visa 186: Điều kiện, thủ tục và quyền lợi

Hiệp HP Tác giả Hiệp HP 07/07/2023 18 phút đọc

Bạn đang có mong muốn được làm việc và hơn thế là định cư tại Úc – đất nước phát triển, xinh đẹp bậc nhất hiện nay. Bạn đang tìm hiểu một số thông tin liên quan đến định cư Úc visa 186 diện lao động được doanh nghiệp chỉ định. 

Visa lao động Úc 186 

Visa 186 là loại visa dành cho các đối tượng được chủ sử dụng lao động tại Úc chỉ định tiếp tục ở lại làm việc toàn thời gian. Với vị trí công việc thuộc vào danh sách nghề CSOL.

Trước hiện trạng nhiều doanh nghiệp ở Úc ngày càng thiếu hụt lao động có trình độ tay nghề cao, Visa 186 diện tay nghề doanh nghiệp vùng miền chỉ định đã tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp giữ lại lao động tay nghề cao đến từ nước ngoài khi không tìm được người Úc thích hợp với vị trí làm việc đó.

Visa 186 lao động thường trú (PR) được phân thành 3 diện như sau:

Diện Visa Lao Động 186 – Chuyển Tiếp Từ Visa 457 

Visa 186 Úc này, cho phép người lao động có kỹ năng, được đề cử bởi người sử dụng lao động, làm việc và sinh sống ở Úc vĩnh viễn.

Thời gian, thời hạn thực hiện xét duyệt và lệ phí visa 186 diện tay nghề chuyển tiếp từ visa tạm trú Úc

 • Thời gian thị thực tối đa: 5 năm. Sau thời gian 5  năm này, bạn cần xin thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: Thông thường từ 12 đến 13 tháng.
 • Lệ phí visa: Người nộp đơn chính phải nộp 3,755 AUD.

Điều kiện xin visa thường trú 186 diện tay nghề chuyển tiếp từ visa tạm trú Úc đối với đương đơn

– Khi dưới 45 tuổi, bạn sẽ được miễn tiêu chí này nếu thoả mãn một trong các điều sau đây:

 • Bạn được đề cử làm trưởng khoa hoặc giảng viên đại học ở cấp độ B, C, D hoặc E của một trường đại học tại Úc.
 • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc đề cử là nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc chuyên gia kỹ thuật tại cấp độ kỹ năng 2 hoặc 1 của ANZSCO.
 • Với tư cách là người giữ TSS  hoặc visa 457, bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động được đề cử với thời gian ít nhất 3 năm và thu nhập của bạn ít nhất bằng ngưỡng thu nhập cao của công việc công bằng cho mỗi năm trong khoảng thời gian này.
 • Bạn là một bác sĩ y khoa đã có thời gian làm việc ít nhất 3 năm trong ngành nghề được chỉ định với tư cách là người giữ TSS hoặc visa 457, và 2 trong số 3 năm đó đã được tuyển dụng tại khu vực Úc và vị trí này là ở khu vực tại Úc.

– Bạn phải có một trong số những visa sau: TSS, 457 hoặc visa bắt cầu liên quan A, B hoặc C.

– Bạn phải được đề cử bởi nhà tuyển dụng đã bảo trợ visa làm việc tạm thời:

 • Chủ lao động của bạn phải tài trợ cho bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 3 trong 4 năm trước khi đề cử bạn xin visa thường trú 186 diện tay nghề Úc trên thị thực visa 482 hoặc visa 457.
 • Nếu bạn đã nộp đơn và sau đó được cấp hoặc đã giữ thị thực 186 vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, ít nhất 2 trong 3 năm trước khi đề cử bạn cho thị thực này chủ lao động của bạn phải bảo trợ bạn làm việc toàn thời gian.
 • Thay đổi tài trợ: Nếu quyền sở hữu kinh doanh của người sử dụng lao động visa 482 hoặc visa 457 đã thay đổi trong 3 năm qua – ví dụ: do tiếp quản, bán doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc – bạn vẫn có thể đếm thời gian bạn làm việc cho doanh nghiệp trước đó.

– Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hoặc tương đương.

– Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng xem nghề nghiệp của bạn xem có phù hợp với đề cử công việc trong tương lai hay không?

– Người lao động phải làm việc tối thiểu 2 năm cho vị trí đề cử.

Diện Visa Lao Động 186 – Định Cư Trực Tiếp 

Các đương đơn nộp đơn xin định  cư Úc visa 186 trực tiếp từ nước ngoài hay đang ở tại Úc, hoặc vì 1 lý do nào đó không đáp ứng yêu cầu cho diện Visa 186 chuyển tiếp từ visa tạm trú.

Thời gian, thời hạn xét duyệt và lệ phí visa 186 diện định cư Úc trực tiếp

 • Thời hạn visa 186 Úc: tối đa là 5 năm. Sau thời gian này, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: Từ 12 – 15 tháng.
 • Lệ phí visa 186: Người nộp đơn chính chi phí là 3,755 AUD.

Điều kiện đối với đương đơn khi xin visa 186 diện định cư Úc trực tiếp

 1. Độ tuổi dưới 45 tuổi.
 2. Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh đạt IELTS 6.0 cho mỗi kỹ năng hoặc trình độ tương đương.
 3. Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động có hoạt động kinh doanh và hợp pháp và tích cực tại Úc.
 4. Vị trí công việc đề cử ít nhất 3 năm phải làm toàn thời gian.
 5. Công việc đề cử phải thuộc vào Danh sách Ngành Nghề được bảo lãnh Úc.
 6. Đáp ứng bất kỳ yêu cầu về đăng ký, giấy phép hoặc là thành viên của tổ chức nào đó theo yêu cầu tùy từng ngành nghề.
 7. Thẩm định kỹ năng phù hợp với vị trí được đề cử. Bạn sẽ được miễn đánh giá kỹ năng nếu:
 • Đã được đề cử làm học giả (trưởng khoa hoặc giảng viên đại học ở cấp độ A, B, C, D hoặc E) bởi một trường đại học tại Úc.
 • Đã được đề cử làm nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc chuyên gia kỹ thuật bởi một cơ quan khoa học của chính phủ Úc.
 • Hiện đang giữ visa Mối quan hệ gia đình công dân New Zealand (Visa 461) hoặc một loại hạng đặc biệt (Visa 444) và đã làm việc cho nhà tuyển dụng đã đề cử bạn, tại vị trí được đề cử, trong thời gian ít nhất 2 năm trong 3 năm trước ngày bạn xin visa 186 Úc.

Diện Visa Lao Động 186 – Theo Hợp Đồng Lao Động 

Visa 186 diện này dành cho người lao động được doanh nghiệp đề cử sẽ làm việc trong tương lai hoặc hiện đang làm việc tại Úc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận di trú của vùng. Trước khi nộp xin Visa 186 cho người lao động cần được tuyển dụng chủ sử dụng lao động phải thỏa thuận với Chính phủ Úc.

Lệ phí visa 186 theo hợp đồng lao động

Chi phí xét duyệt định cư Úc visa 186 diện tay nghề này là: 4.045 AUD

Điều kiện khi xin visa thường trú 186 Úc theo hợp đồng lao động

 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động có doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, tích cực tại Úc tham gia thỏa thuận lao động.
 • Bạn sẽ làm việc hoặc hiện phải làm việc cho chủ lao động theo thỏa thuận lao động.
 • Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh thích hợp, kỹ năng, kinh nghiệm và các thuộc tính khác cho vị trí theo thỏa thuận lao động.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng cho thấy bạn có kỹ năng làm việc tại vị trí này.
 • Nếu bạn ở Úc, bạn phải có TSS hoặc visa 457 được cấp theo thỏa thuận lao động.
 • Làm việc tối thiểu 2 năm cho nhà tuyển dụng đề cử.

Các kênh nộp hồ sơ xin visa 186 

Kênh chuyển tiếp visa tạm trú 

Dành cho những cá nhân đã có visa 457, trong 2 năm trong 3 năm trước ngày được bảo lãnh làm việc tại doanh nghiệp chỉ định và doanh nghiệp chỉ định nói trên muốn đương đơn tiếp tục làm việc lâu dài tại doanh nghiệp.

Kênh nộp trực tiếp 

 • Dành cho đương đơn yêu cầu nộp theo kênh trực tiếp được chỉ định bởi doanh nghiệp.
 • Dành cho đương đơn chỉ làm việc một thời gian ngắn hoặc chưa bao giờ làm việc tại Úc.
 • Dành cho đương đơn tạm trú tại Úc nhưng không phải theo kênh chuyển tiếp visa tạm trú.

Kênh thỏa thuận 

Dành cho đương đơn được bảo lãnh bởi doanh nghiệp có ký các thỏa thuận lao động và đang có visa 457.

Quyền lợi của người được cấp Visa 186 

Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể cùng xin visa bao gồm

 • Bạn đời chưa chính thức, vợ chồng.
 • Con của 2 vợ chồng hoặc con riêng của chồng/ vợ.
 • Các thành viên gia đình đang giữ visa 482 hoặc 457.
 •  Những người thân phụ thuộc khác.

Khi có được visa 186 bạn sẽ được hưởng một số quyền lợi như sau:

 • Đây là thị thực vĩnh viễn, cho phép bạn cùng các thành viên gia đình ở lại Úc bất cứ nơi nào.
 • Visa 186 thời hạn ban đầu là 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Ngay khi visa được cấp bạn cùng các thành viên gia đình có được thường trú nhân.
 • Được học tập và làm việc tại Úc.
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Úc, Medicare.
 • Được bảo trợ cho người thân của bạn đến Úc.
 • Được tự do ra vào tại Úc.
 • Nếu đáp ứng đủ điều kiện, trở thành công dân Úc.

Một số lưu ý khi nộp hồ hơ xin Visa 186 

Trước khi nộp 

 • Khi nộp hồ sơ đương đơn có thể ở ngoài/ trong nước Úc.
 • Đương đơn sau khi có chỉ định từ doanh nghiệp Úc đã đăng ký mới có thể nộp hồ sơ.
 • Nếu chưa có chỉ định, bạn có thể gửi Thư đề đạt nguyện vọng (Expression of Interest – EOI) tới chương trình SkillSelect. Tỉnh bang, chính phủ và các doanh nghiệp sẽ xem xét chi tiết bạn cung cấp và quyết định xem có chỉ định bạn hay không?
 • EOI của bạn phải chỉ rõ kênh mà bạn muốn nộp hồ sơ.
 • Bạn có thể ở tại nước ngoài khi bạn nộp EOI.

Sau khi nộp 

 • Đương đơn phải theo dõi, kiểm tra việc nhận hồ sơ.
 • Đương đơn phải đợi Bộ di trú xử lý hồ sơ bởi việc xét duyệt hồ sơ thường mất thời gian.
 • Nếu đương đơn ở ngoài nước Úc, trừ khi bạn đã được chấp thuận còn lại không xin visa du lịch đến Úc. Đợi thông tin từ bộ di trú Úc trước khi bạn bán nhà, nghỉ việc và bắt đầu di chuyển.
 • Nếu đương đơn ở trong nước Úc, bạn cần có Bridging B visa để du lịch nước ngoài và Bridging A visa để ở lại Úc hợp pháp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7/5 - (4 bình chọn)
Hiệp HP
Tác giả Hiệp HP Admin
Hiệp HP là một nhà báo và nhà văn có niềm đam mê du lịch, học hỏi và khám phá thế giới. Anh đã xuất bản nhiều sách và bài báo về các chủ đề liên quan đến du học, định cư, visa, hướng nghiệp và việc làm quốc tế.
Anh cũng là một cố vấn nghề nghiệp cho nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Hiệp HP có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề liên quan đến du học, định cư, visa, hướng nghiệp và việc làm quốc tế.
Hiệp HP mong muốn chia sẻ những bí quyết và lời khuyên của mình với các bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế, có ước mơ du học, định cư và làm việc ở nước ngoài. Anh hy vọng rằng những thông tin và kinh nghiệm trên website này sẽ giúp các bạn có được những lựa chọn phù hợp với mục tiêu và ngân sách của mình. Anh cũng mong muốn nhận được sự góp ý và phản hồi từ các bạn để website internationalstudentcareers.com ngày càng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn.
Chúc bạn thành công trong hành trình du học, định cư và làm việc ở nước ngoài. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc như Hiệp HP nhé!
#hiephp #nguyenhiephp #nguyenthehiephp #ngthehiephp
Thông tin liên hệ:
- Phone: 0819.267.352
- Địa chỉ: TP Vinh, Nghệ An
Bài viết trước Khám phá trường đại học Canberra Australia

Khám phá trường đại học Canberra Australia

Bài viết tiếp theo

Hết hạn visa Úc, sống bất hợp pháp muốn về nước thì phải làm sao?

Hết hạn visa Úc, sống bất hợp pháp muốn về nước thì phải làm sao?

Bài viết liên quan

Thông báo