amazon-co-tai-tro-visa-H1B-khong

Amazon có tài trợ cho visa H1B không?